สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
 เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนน 331 (ฉะเชิงเทรา - สัตหีบ) ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 0-3858-9425-6 หรือ 0-3858-9701-2, แฟกซ์ : 0-3858-9425  E-mail : admin@tungsadao.go.th
Powered By WNT.CO.TH